بازگرداندن کالا

هدف ما رضایت کامل شماست. به این منظور امکان بازگشت کالا تا ۲۴ساعت از زمان تحویل امکان پذیر است. جهت بازگرداندن کالا مشتری ملزم است تا حداکثر ۲ ساعت پس از دریافت محصول معیوب بودن محصول دریافتی را به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهد. تیم ما ابتدا شرایط برگشت کالای مدنظرشما را کامل توضیح خواهند داد،اطلاعات شما را ثبت کرده و فرایند برگشت کالا آغازمی شود.

بازگرداندن کالا توسط مشتری تنها در صورت معیوب بودن محصول (که با توجه به نوع بسته بندی و ویژگی محصولات ایکیا معیوب بودن محصول امری بسیار نادر و غیر ممکن است) قابل قبول است.

در صورتی که اثبات شود که اشتباه از جانب ما بوده است هزینه ی حمل کالای بازگشتی با خوشحالی به شما بازپرداخت خواهد شد.