حریم خصوصی

حریم خصوصی مشتریان و کاربران فروشگاه آنلاین آیکادک و حفظ آن از مواردی است که مورد توجه مدیریت فروشگاه قرار گرفته و تمامی اطلاعات مشتریان نزد فروشگاه آنلاین آیکادک محفوظ است و مورد سواستفاده هیچ سازمان یا ارگانی قرار نخواهد گرفت.