مبل یک نفره

  desktop-columns-4 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • مبل قرمز یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۵۵% پنبه و ۴۵% پلی استر است.

 • مبل طوسی یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل گلدار یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل بژ تیره یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد اسکافتارپ یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل سفید یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۳۵% پنبه و ۶۵% پلی استر است.

 • مبل آبی یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل سبز یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طرح دار یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طوسی یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل آبی یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل سفید یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل گلدار یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد اسکافتارپ یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل آبی یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طوسی یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت: شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل نارنجی یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل آبی یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل بژ یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل قهوه ای روشن یک نفره ایکیا، EKENAS
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۶ سانتی متر. عمق: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع: ۹۰ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۴۰ kg/cu.m. و فوم مموری پلی اورتان با دانسیته ۵۰ kg/cu.m. بوده و قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب راش می باشد. پایه از چوب درخت کاج، پلی اورتان شفاف رنگ شده و لاک اکرلیک ساخته شده و بدنه اصلی ۷۷% پلی استر، ۲۳ % ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل قهوه ای تیره یک نفره ایکیا، EKENAS
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۶ سانتی متر. عمق: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع: ۹۰ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۴۰ kg/cu.m. و فوم مموری پلی اورتان با دانسیته ۵۰ kg/cu.m. بوده و قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب راش می باشد. پایه از چوب درخت کاج، پلی اورتان شفاف رنگ شده و لاک اکرلیک ساخته شده و بدنه اصلی ۷۷% پلی استر، ۲۳ % ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل طوسی یک نفره ایکیا، EKENAS
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض: ۸۶ سانتی متر. عمق: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع: ۹۰ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۴۰ kg/cu.m. و فوم مموری پلی اورتان با دانسیته ۵۰ kg/cu.m. بوده و قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب راش می باشد. پایه از چوب درخت کاج، پلی اورتان شفاف رنگ شده و لاک اکرلیک ساخته شده و بدنه اصلی ۷۷% پلی استر، ۲۳ % ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل یک نفره ایکیا، STOCKSUND
  ۲,۲۲۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: موجود استاتمام موجودی

  عرض مبل: ۹۲ سانتی متر.

  عمق مبل: ۹۵ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۹ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  بدنه اصلی از جنس نئوپان، تخته سه لا، فیبر، فوم پلی اورتان، پلی استر و چوب ساخته شده است و محتویات داخلی از جنس فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی بالا، فوم پلی اورتان و فیبر پلی استر می باشد. پاکت اسپرینگ: استیل. کوسن پشتی ۳۰% فوم پلی اورتان و ۷۰% فیبر پلی استراست. لایه داخلی  پلی پروپیلن و پایه از جنس چوب راش با پوشش لاک شفاف است. قسمت های فلزی نیز از استیل با روکش پودری ایپوکسی و پلی استر ساخته شده است. کاور مبل ۷۵% پنبه و ۲۵% پلی استر می باشد.