مبلمان ایکیا

  desktop-columns-4 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • مبل بژ سه نفره با دراز کش ایکیا، EKTORP
  ۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۵۲ سانتی متر .

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر .

  قاب پشت و نشیمنگاه از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشد.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده است. کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • عسلی سفید ایکیا، EKTORP
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۸۲ سانتی متر.

  عرض: ۶۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۴۴ سانتی متر.

  قاب از جنس چوب، نئوپان، فیبر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. بوده و کوسن نشیمنگاه از فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر ساخته شده است.

  کاور ۶۵% پلی استر و ۳۵% پنبه است.

 • عسلی بژ ایکیا، EKTORP
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۸۲ سانتی متر.

  عرض: ۶۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۴۴ سانتی متر.

  قاب از جنس چوب، نئوپان، فیبر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. بوده و کوسن نشیمنگاه از فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر ساخته شده است.

  کاور ۴۵% پلی استر , ۵۵% پنبه است.

 • عسلی بژ تیره ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۸۲ سانتی متر.

  عرض: ۶۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۴۴ سانتی متر.

  قاب از جنس چوب، نئوپان، فیبر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. بوده و کوسن نشیمنگاه از فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر ساخته شده است.

  کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • عسلی طوسی ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۸۲ سانتی متر.

  عرض: ۶۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۴۴ سانتی متر.

  قاب از جنس چوب، نئوپان، فیبر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. بوده و کوسن نشیمنگاه از فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر ساخته شده است.

  کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل مشکی براق سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  عمق: ۸۷ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۷ سانتی متر.

  فضای خالی زیر مبل: ۶ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۴ سانتی متر.

  ارتفاع دسته: ۶۱ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب بوده و دسته ها از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا ساخته شده اند. کوسن های نشیمنگاه: از لایی پلی استر،پ لی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است.

  کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده بوده و دسته از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. ساخته شده است.

  پایه از پلاستیک پلی پروپیلن است و  قاب اسپرینگ زیگ زاگی درون کوسن ها از استیل می باشد. پد های زیپ فلت ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل قهوه ای براق سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  عمق: ۸۷ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۷ سانتی متر.

  فضای خالی زیر مبل: ۶ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۴ سانتی متر.

  ارتفاع دسته: ۶۱ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب بوده و دسته ها از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا ساخته شده اند. کوسن های نشیمنگاه: از لایی پلی استر،پ لی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است.

  کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده بوده و دسته از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. ساخته شده است.

  پایه از پلاستیک پلی پروپیلن است و  قاب اسپرینگ زیگ زاگی درون کوسن ها از استیل می باشد. پد های زیپ فلت ۱۰۰% پلی استر و پارچه کاور ۷۵% پلی استر،۲۵% پنیه و ۱۰۰% پلی اورتان است.

 • مبل سفید سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۶۵% پلی استر و ۳۵% پنبه است.

 • مبل طوسی سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل قرمز سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ تیره سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل آبی سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد اسکافتارپ سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل گلدار سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل بژ تیره دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل قرمز دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل آبی دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طوسی دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل گلدار دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل زرد اسکافتارپ دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل سفید دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۶۵% پلی استر و ۳۵% پنبه است.

 • مبل بژ دو نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۷۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۴۵% پلی استر و ۵۵% پنبه است.

 • کاور مبل بژ سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  %۵۵ پنبه و ۴۵% پلی استر.

 • کاور مبل گلدار سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  %۱۰۰ پنبه.

 • کاور مبل قرمز سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  %۱۰۰ پلی استر.

 • کاور مبل سفید سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۳۵% پنبه و %۶۵ پلی استر.

 • کاور مبل زرد اسکافتارپ سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پنبه.

 • کاور مبل بژ تیره سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پلی استر.

 • کاور مبل طوسی سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پلی استر.

 • مبل آبی سه نفره با دراز کش ایکیا، EKTORP
  ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۵۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • کاور مبل آبی سه نفره با درازکش ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل سه نفره با دراز کش مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پلی استر.

 • کاور مبل قرمز یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  %۱۰۰ پلی استر.

 • کاور مبل سفید یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  %۶۵ پلی استر و %۳۵ پنبه.

 • کاور مبل زرد اسکافتارپ یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  %۱۰۰ پنبه.

 • کاور مبل بژ یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۴۵% پلی استر و %۵۵ پنبه.

 • کاور مبل طوسی یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پلی استر.

 • کاور مبل آبی یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پلی استر.

 • کاور مبل بژ تیره یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پلی استر.

 • کاور مبل گلدار یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  این محصول برای مبل یک نفره مدل اکتورپ طراحی شده است.

  ۱۰۰% پنبه.

 • مبل آبی چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد اسکافتارپ چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل قرمز چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ تیره چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل گلدار چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل سفید چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۶۵% پلی استر و ۳۵% پنبه است.

 • مبل طوسی چهار نفره ال شکل ایکیا، EKTORP
  ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  حداقل عرض: ۲۴۳ سانتی متر. حداکثر عرض: ۲۴۳ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m. و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و فیبر توخالی پلی استر است و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل قرمز یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۵۵% پنبه و ۴۵% پلی استر است.

 • مبل طوسی یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل گلدار یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل بژ تیره یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد اسکافتارپ یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل سفید یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۳۵% پنبه و ۶۵% پلی استر است.

 • مبل آبی یک نفره ایکیا، EKTORP
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۰۴ سانتی متر.

  عمق: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه: از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده اند و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل سبز یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طرح دار یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طوسی یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل آبی یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد یک نفره وینگ ایکیا، STRANDMON
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۲ سانتی متر.

  عمق: ۹۶ سانتی متر.

  ارتفاع: ۱۰۱ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  قاب ازچوب، تخته سه لا، نئوپان، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و لایی پلی استر است. پایه ها از چوب سخت با روکش رنگ ساخته شده و ساخت اصلی ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل سه نفره تخت شو ایکیا، YPPERLIG
  ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۰۰ سانتی متر.

  عمق: ۸۰ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۲۰۰ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۷۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۴ سانتی متر.

  عرض تخت: ۷۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۰ سانتی متر.

  ساخت اصلی و کاور ۶۵% پلی استر و ۳۵% پنبه می باشد. نشیمنگاه از چوب صنوبر، استیل، نمد، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. ساخته شده و ۱۰۰% پلی پروپیلن می باشد. پشتی از جنس نئوپان، لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با  دانسیته ۲۵ kg/cu.m. و همچنین ۱۰۰% پلی پروپیلن می باشد. زیپ از استیل و ۱۰۰% نایلون بوده و پایه ها از چوب راش ساخته شده اند. پایه های پلاستیکی نیز از پلاستیک پلی اتیلن و استیل می باشند.

 • مبل سفید سه نفره ایکیا، TIMSFORS
  ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۲۷ سانتی متر.

  عمق: ۹۴ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  ارتفاع دسته: ۶۲ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۱۶۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۶۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۴ سانتی متر.

  چرم رنگی گاو با سطح رنگ شده در محصول بکار رفته است. پارچه روکش ۷۵% پلی استر، ۲۵% پنبه و ۱۰۰% پلی اورتان می باشد. قاب پشت و نشیمنگاه از تخته سه لا، فیبر، نئوپان،چوب درخت کاج، پلی پروپیلن بافته نشده، مقوا، فیبر، لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ و ۳۰  kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۲۵ و ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و قاب دسته از جنس پلی پروپیلن بافته نشده،لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۳ kg/cu.m. می باشد. زیگ زاگ اسپرینگ از استیل است و پایه و سایر قسمت های پلاستیکی از پلاستیک پلی پروپیلن ساخته شده اند. پارچه روکش۱۰۰% پلی اورتان، ۷۵% پلی استر و ۲۵% پنبه است. قسمت های فلزی از استیل با روکش پودری پلی استر و ایپوکسی بوده و لایی الاستیک ۴۰% لاستیک و۶۰ % پلی پروپیلن می باشد.

 • مبل دو نفره طرح دار ایکیا، STOCKSUND
  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۵۴ سانتی متر.

  عمق: ۹۵ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۹ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۵۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  پایه از جنس چوب راش با روکش رنگ و لاک شفاف بوده و قسمت های فلزی از استیل با روکش پودری پلی استر و ایپوکسی ساخته شده اند. قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا، فیبر، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایی پلی استر و چوب ساخته شده است و کوسن ها از فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان  با دانسیته ۳۰ kg/cu.m.، ۳۰% فوم پلی اورتان بریده شده، ۷۰% فیبر پلی استر، فیبر توخالی پلی استر و لایی پلی استر می باشند. پاکت اسپرینگ و زیگ زاگ اسپرینگ از استیل ساخته شده و خط ها از پلی پروپیلن بافته نشده می باشند. کاور شامل ۸۵% پنبه و ۱۵% پلی استر است.

 • مبل سه نفره تخت شو ایکیا، BEDDINGE LOVAS
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۰۰ سانتی متر. عمق: ۱۰۴ سانتی متر. ارتفاع: ۹۱ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۷۱ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۰ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۰ سانتی متر.

  طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر. عرض تشک: ۱۴۰ سانتی متر ضخامت تشک: ۱۲ سانتی متر.

  قاب مبل از جنس استیل با روکش پودری پلی استر و ایپوکسی ساخته شده و تشک از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۸ kg/cu.m. ساخته شده است. رویه مبل از جنس لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده بوده و کاور تشک ۷۹% پنبه، ۲۱% پلی استر است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر می باشد.

 • مبل زرد اسکافتارپ سه نفره با دراز کش ایکیا، EKTORP
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۵۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشتی و نشیمنگاه ازفیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده می باشند و کاور ۱۰۰% پنبه است.

 • مبل طوسی سه نفره با دراز کش ایکیا، EKTORP
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۵۲ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر.

  قاب پشت و نشیمنگاه از فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر،پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر بوده و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده ساخته شده اند. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر می باشد.

 • مبل سفید سه نفره با دراز کش ایکیا، EKTORP
  ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۵۲ سانتی متر .

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر .

  قاب پشت و نشیمنگاه از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشد.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده است. کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ تیره سه نفره با دراز کش ایکیا، EKTORP
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۵۲ سانتی متر .

  ارتفاع: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  حداقل عمق: ۸۸ سانتی متر. حداکثر عمق: ۱۶۳ سانتی متر .

  قاب پشت و نشیمنگاه از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و چوب ساخته شده و دسته ها از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، لایه های پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشد.

  کوسن های نشیمنگاه از لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۵ kg/cu.m و فیبر توخالی پلی استر ساخته شده است. کوسن های پشتی از جنس فیبر توخالی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل بژ یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل سفید یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل گلدار یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل زرد اسکافتارپ یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل آبی یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل طوسی یک نفره ایکیا، JENNYLUND
  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۸ سانتی متر. عمق: ۸۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۴ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۴۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۵ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  قاب از جنس نئوپان، فیبر، تخته سه لا و چوب ساخته شده و پایه از جنس چوب راش با روکش لاک شفاف می باشد. پشتی از لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با دانسیته  ۲۵ kg/cu.m. و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. ساخته شده و کوسن نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m. است. کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل دو نفره تخت شو ایکیا، IKEA PS MURBO
  ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۶۳ سانتی متر. عمق: ۱۱۱ سانتی متر. ارتفاع: ۸۸ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۷۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۱ سانتی متر..

  عرض تخت: ۱۶۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۵ سانتی متر.

  طول تشک: ۲۰۵ سانتی متر. عرض تشک: ۱۶۰ سانتی متر. ضخامت تشک: ۱۰ سانتی متر.

  قاب مبل از جنس استیل با روکش پودری پلی استر و ایپوکسی ساخته شده و تشک از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۵ kg/cu.m  و فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۳۸ kg/cu.m می باشد. رویه نیز از لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده ساخته شده است. کاور تشک ۷۳% پنبه و ۲۷% پلی استر است. کاور تشک ۱۰۰% پنبه و بالشتک آزاد از فیبر پلی استر ساخته شده است.

 • مبل بژ سه نفره تخت شو ایکیا، HOLMSUND
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  ارتفاع با احتساب کوسن های پشت: ۹۶ سانتی متر. ارتفاع پشتی: ۷۹ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۴ سانتی متر.

  عرض: ۲۳۰ سانتی متر.

  عمق: ۹۱ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۶۰ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۰ سانتی متر.

  این محصول شامل ۵ کوسن پشتی است.

  محتوی کوسن پشتی شامل ۷۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۳۰% فیبر پلی استر و فیبر تو خالی پلی استر می باشد و پشتی از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و لایی پلی استر است.

  نشیمنگاه از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m.، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۰ kg/cu.m و لایی پلی استر بوده و دسته از فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. و لایی پلی استر ساخته شده است. قاب پشتی از نئوپان، تخته سه لا، چوب و مقوا ساخته شده و قاب نشیمنگاه از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب می باشد. باکس ها از جنس تخته سه لا، نئوپان و لمینت(فویل ملامینی) ساخته شده اند و قاب دسته از جنس نئوپان و چوب می باشد. زیگ زاگ اسپرینگ بکار رفته در محصول نیز از جنس استیل است. پایه از پلاستیک پلی پروپیلن ساخته شده و کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل تخت کشودار ایکیا، HEMNES
  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۲۰۹ سانتی متر. عرض: ۸۹ سانتی متر. ارتفاع: ۸۳ سانتی متر.

  ارتفاع درونی دراور: ۱۸ سانتی متر. عرض درونی دراور: ۵۵ سانتی متر. عمق درونی دراور: ۷۰ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۶۸ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۰ سانتی متر.

  طول تشک: ۲۰۰ سانتی متر. عرض تشک: ۸۰ سانتی متر.

  پایه، بدنه اصلی تخت، پنل پشتی، ریل بالای پشت و قاب جلویی دراور از جنس فیبر با روکش رنگ اکرلیک و رنگ پلی استر ساخته شده اند. پایه تخت و ریل پایینی نیز از چوب درخت کاج می باشند.

  کشوهای دراور از جنس نئوپان، فویل و ملامین بوده و پایین دراور از جنس فیبر با روکش رنگ اکرلیک می باشد. پشت دراور و کناره های دراور نیز از جنس نئوپان و فویل است.

 • مبل نارنجی سه نفره تخت شو ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۲۵ سانتی متر. عمق: ۱۰۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۳ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۶۱ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۴ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۹ سانتی متر.

  قسمت های پارچه ای شامل ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان است و قاب از جنس چوب، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و  لایی پلی استر می باشد. باکس نیز از تخته سه لا، نئوپان، رنگ و فویل ساخته شده است. کوسن پشتی شامل ۷۰% فوم پلی اورتان بریده شده، ۳۰% فیبر پلی استر و فوم پلی اورتان ۲۰-۴۰ kg/cu.m است.

 • مبل طوسی سه نفره تخت شو ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۲۵ سانتی متر. عمق: ۱۰۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۳ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۶۱ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۴ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۹ سانتی متر.

  قسمت های پارچه ای شامل ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان است و قاب از جنس چوب، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و  لایی پلی استر می باشد. باکس نیز از تخته سه لا، نئوپان، رنگ و فویل ساخته شده است. کوسن پشتی شامل ۷۰% فوم پلی اورتان بریده شده، ۳۰% فیبر پلی استر و فوم پلی اورتان ۲۰-۴۰ kg/cu.m است.

 • مبل قهوه ای سه نفره تخت شو ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۲۵ سانتی متر. عمق: ۱۰۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۳ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۶۱ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۴ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۹ سانتی متر.

  قسمت های پارچه ای شامل ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان است و قاب از جنس چوب، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و  لایی پلی استر می باشد. باکس نیز از تخته سه لا، نئوپان، رنگ و فویل ساخته شده است. کوسن پشتی شامل ۷۰% فوم پلی اورتان بریده شده، ۳۰% فیبر پلی استر و فوم پلی اورتان ۲۰-۴۰ kg/cu.m است.

 • مبل بژ سه نفره تخت شو ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۲۵ سانتی متر. عمق: ۱۰۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۳ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۶۱ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۴ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۹ سانتی متر.

  قسمت های پارچه ای شامل ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان است و قاب از جنس چوب، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و  لایی پلی استر می باشد. باکس نیز از تخته سه لا، نئوپان، رنگ و فویل ساخته شده است. کوسن پشتی شامل ۷۰% فوم پلی اورتان بریده شده، ۳۰% فیبر پلی استر و فوم پلی اورتان ۲۰-۴۰ kg/cu.m است.

 • مبل مشکی سه نفره تخت شو ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۲۵ سانتی متر. عمق: ۱۰۵ سانتی متر. ارتفاع: ۸۳ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۶۱ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۴ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۹ سانتی متر.

  قسمت های پارچه ای شامل ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان است و قاب از جنس چوب، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و  لایی پلی استر می باشد. باکس نیز از تخته سه لا، نئوپان، رنگ و فویل ساخته شده است. کوسن پشتی شامل ۷۰% فوم پلی اورتان بریده شده، ۳۰% فیبر پلی استر و فوم پلی اورتان ۲۰-۴۰ kg/cu.m است.

 • مبل مشکی تخت شو L شکل باکس دار ایکیا، FRIHETEN
  ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۲۳۰ سانتی متر. عمق: ۱۵۱ سانتی متر. ارتفاع: ۶۶ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۴ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۴ سانتی متر.

  جنس روکش تکیه گاه ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان بوده و بدنه اصلی تکیه گاه از نئوپان، تخته سه لا و فیبر و همچنین فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m، لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده ساخته شده است.

  در قسمت دراز کش جنس روکش ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان بوده و بدنه اصلی از چوب ساخته شده است.

  باکس از نئوپان، تخته سه لا، فویل و ملامین می باشد و دسته از فوم پلی اورتان با دانسیته  ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر ساخته شده است.

  پارچه قسمت نشیمنگاه ۲۵% پنبه، ۷۵% پلی استر و ۱۰۰% پلی اورتان می باشد و قاب تخت از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب می باشد.محتوی داخلی نشیمنگاه نیز از فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر است.

 • مبل نارنجی تخت شو L شکل باکس دار ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۲۳۰ سانتی متر. عمق: ۱۵۱ سانتی متر. ارتفاع: ۶۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۴ سانتی متر.

  بدنه اصلی تکیه گاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب پشتی از جنس نئوپان، تخته سه لا و فیبر می باشد. پشتی از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. ،لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده است.

  بدنه اصلی قسمت L شکل ۱۰۰% پلی استر بوده و  قاب نشیمنگاه از جنس چوب می باشد. باکس از جنس نئوپان، تخته سه لا، فویل و ملامین ساخته شده است.

  دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته  ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر می باشند.

  بدنه اصلی نشیمنگاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب تخت از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب می باشد. محتویات نشیمنگاه نیز شامل فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر است.

 • مبل قهوه ای تخت شو L شکل باکس دار ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۲۳۰ سانتی متر. عمق: ۱۵۱ سانتی متر. ارتفاع: ۶۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۴ سانتی متر.

  بدنه اصلی تکیه گاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب پشتی از جنس نئوپان، تخته سه لا و فیبر می باشد. پشتی از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. ،لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده است.

  بدنه اصلی قسمت L شکل ۱۰۰% پلی استر بوده و  قاب نشیمنگاه از جنس چوب می باشد. باکس از جنس نئوپان، تخته سه لا، فویل و ملامین ساخته شده است.

  دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته  ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر می باشند.

  بدنه اصلی نشیمنگاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب تخت از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب می باشد. محتویات نشیمنگاه نیز شامل فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر است.

 • مبل بژ تخت شو L شکل باکس دار ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۲۳۰ سانتی متر. عمق: ۱۵۱ سانتی متر. ارتفاع: ۶۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۴ سانتی متر.

  بدنه اصلی تکیه گاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب پشتی از جنس نئوپان، تخته سه لا و فیبر می باشد. پشتی از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. ،لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده است.

  بدنه اصلی قسمت L شکل ۱۰۰% پلی استر بوده و  قاب نشیمنگاه از جنس چوب می باشد. باکس از جنس نئوپان، تخته سه لا، فویل و ملامین ساخته شده است.

  دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته  ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر می باشند.

  بدنه اصلی نشیمنگاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب تخت از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب می باشد. محتویات نشیمنگاه نیز شامل فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر است.

 • مبل طوسی تخت شو L شکل باکس دار ایکیا، FRIHETEN
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول: ۲۳۰ سانتی متر. عمق: ۱۵۱ سانتی متر. ارتفاع: ۶۶ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۴۰ سانتی متر. طول تخت: ۲۰۴ سانتی متر.

  بدنه اصلی تکیه گاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب پشتی از جنس نئوپان، تخته سه لا و فیبر می باشد. پشتی از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۵ kg/cu.m. ،لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده است.

  بدنه اصلی قسمت L شکل ۱۰۰% پلی استر بوده و  قاب نشیمنگاه از جنس چوب می باشد. باکس از جنس نئوپان، تخته سه لا، فویل و ملامین ساخته شده است.

  دسته ها از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته  ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر می باشند.

  بدنه اصلی نشیمنگاه ۱۰۰% پلی استر بوده و قاب تخت از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب می باشد. محتویات نشیمنگاه نیز شامل فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر است.

 • مبل زرد یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت: شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل نارنجی یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل آبی یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل بژ یک نفره ایکیا، EKERO
  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۷۰ سانتی متر. عمق: ۷۳ سانتی متر. ارتفاع: ۷۵ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۷ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر.

  پارچه  ۱۰۰% پلی پروپیلن بوده و بدنه اصلی: ۱۰۰% پلی استر است. نشیمنگاه ثابت از جنس فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m. و لایی پلی استر بوده و کوسن پشت شامل ۵۰% فوم پلی اورتان بریده شده و ۵۰% فیبر پلی استر می باشد.پایه ها نیز از استیل با روکش پودری رنگی ساخته شده اند.

 • مبل قهوه ای روشن یک نفره ایکیا، EKENAS
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۶ سانتی متر. عمق: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع: ۹۰ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۴۰ kg/cu.m. و فوم مموری پلی اورتان با دانسیته ۵۰ kg/cu.m. بوده و قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب راش می باشد. پایه از چوب درخت کاج، پلی اورتان شفاف رنگ شده و لاک اکرلیک ساخته شده و بدنه اصلی ۷۷% پلی استر، ۲۳ % ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل قهوه ای تیره یک نفره ایکیا، EKENAS
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۶ سانتی متر. عمق: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع: ۹۰ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۴۰ kg/cu.m. و فوم مموری پلی اورتان با دانسیته ۵۰ kg/cu.m. بوده و قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب راش می باشد. پایه از چوب درخت کاج، پلی اورتان شفاف رنگ شده و لاک اکرلیک ساخته شده و بدنه اصلی ۷۷% پلی استر، ۲۳ % ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل طوسی یک نفره ایکیا، EKENAS
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۸۶ سانتی متر. عمق: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع: ۹۰ سانتی متر.

  عرض نشیمنگاه: ۵۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۶ سانتی متر.

  کوسن های نشیمنگاه از جنس لایی پلی استر، فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی فوق العاده بالا(فوم سرد) با دانسیته ۴۰ kg/cu.m. و فوم مموری پلی اورتان با دانسیته ۵۰ kg/cu.m. بوده و قاب از جنس نئوپان، تخته سه لا و چوب راش می باشد. پایه از چوب درخت کاج، پلی اورتان شفاف رنگ شده و لاک اکرلیک ساخته شده و بدنه اصلی ۷۷% پلی استر، ۲۳ % ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل طوسی تخت شو با درازکش ایکیا، ANGSTA
  ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۱۹۸ سانتی متر. عمق: ۸۲ سانتی متر. ارتفاع: ۷۶ سانتی متر.

  عمق نشیمنگاه: ۶۷ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۲ سانتی متر.

  عرض تخت: ۱۳۵ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۸ سانتی متر.

  پارچه مبل ۱۰۰% پلی استر می باشد. قاب نشیمنگاه از جنس نئوپان، چوب درخت کاج، فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ kg/cu.m.، لایی پلی استر، پلی پروپیلن بافته نشده و فیبر بوده و قاب پشتی از جنس نئوپان، چوب درخت کاج، فیبر، مقوا، فوم پلی اورتان با دانسیته ۲۸ kg/cu.m.، لایی پلی استر و پلی پروپیلن بافته نشده ساخته شده است. کوسن های پشتی از فوم پلی اورتان بریده شده و فیبر پلی استر ساخته شده و  باکس از جنس نئوپان، فیبر، چوب درخت کاج و پلی پروپیلن بافته نشده می باشد. براکت زیگ زاگ از جنس استیل بوده و زیپ ها از پلاستیک پلی آمید ساخته شده اند. لولای موجود در محصول نیز از استیل گالوانیزه شده می باشد.

 • مبل قهوه ای روشن سه نفره ایکیا، TIDAFORS
  ۴,۳۲۲,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض مبل: ۲۳۰ سانتی متر. عرض نشیمنگاه: ۱۵۸ سانتی متر.

  عمق مبل: ۹۵ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۹ سانتی متر.

  ارتفاع مبل: ۹۹ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۷ سانتی متر.

  ارتفاع آزاد زیر صندلی: ۸ سانتی متر.

  بدنه اصلی از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا و چوب درخت کاج ساخته شده است. محتویات درونی فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی بالا، فیبر توخالی پلی استر و فوم حافظه دار (نوعی فوم است که تا مدتی اثر فشار را در خورد حفظ می کند) پلی اورتان ۵۰ kg/cu.m می باشد. پایه ها از جنس چوب درخت کاج با پوشش لاک اکرلیک و پلی اورتان شفاف است.کاور مبل ۷۷% پلی استر، ۲۳% ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل قهوه ای تیره دو نفره ایکیا، TIDAFORS
  ۳,۷۵۲,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض مبل: ۱۹۰ سانتی متر. عرض نشیمنگاه: ۱۱۸ سانتی متر.

  عمق مبل: ۹۵ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۹ سانتی متر.

  ارتفاع مبل: ۹۹ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۷ سانتی متر.

  ارتفاع آزاد زیر صندلی: ۸ سانتی متر.

  بدنه اصلی از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، چوب درخت کاج. محتویات درونی فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی بالا، فیبر توخالی پلی استر و فوم حافظه دار (نوعی فوم است که تا مدتی اثر فشار را در خورد حفظ می کند) پلی اورتان ۵۰ kg/cu.m می باشد. پایه ها از جنس چوب درخت کاج با پوشش لاک اکرلیک و پلی اورتان شفاف. کاور مبل ۷۷% پلی استر و ۲۳% ویسکوز و ریون می باشد.

 • مبل یک نفره ایکیا، STOCKSUND
  ۲,۲۲۳,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض مبل: ۹۲ سانتی متر.

  عمق مبل: ۹۵ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۸ سانتی متر.

  ارتفاع: ۸۹ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر.

  بدنه اصلی از جنس نئوپان، تخته سه لا، فیبر، فوم پلی اورتان، پلی استر و چوب ساخته شده است و محتویات داخلی از جنس فوم پلی اورتان با قابلیت ارتجاعی بالا، فوم پلی اورتان و فیبر پلی استر می باشد. پاکت اسپرینگ: استیل. کوسن پشتی ۳۰% فوم پلی اورتان و ۷۰% فیبر پلی استراست. لایه داخلی  پلی پروپیلن و پایه از جنس چوب راش با پوشش لاک شفاف است. قسمت های فلزی نیز از استیل با روکش پودری ایپوکسی و پلی استر ساخته شده است. کاور مبل ۷۵% پنبه و ۲۵% پلی استر می باشد.

 • مبل دونفره ایکیا، KNOPPARP
  ۵۲۲,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض مبل: ۱۱۹ سانتی متر. عرض نشیمنگاه: ۱۰۸ سانتی متر.

  عمق مبل: ۷۶ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع مبل: ۶۹ سانتی متر. ارتفاع فضای خالی زیر مبل: ۲۱ سانتی متر.

  ارتفاع دسته ها: ۷۰ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۳۹ سانتی متر.

  اسکلت اصلی از جنس استیل با روکش پودری پلی استر و ایپوکسی ساخته شده و پایه از جنس پلاستیک پلی پروپیلن می باشد. محتویات درونی نیز از جنس فوم پلی اورتان است.

  بالای دسته از فیبر توخالی پلی استرساخته شده و پارچه های بکار رفته  ۱۰۰% پلی استر می باشند.

 • مبل دو نفره ایکیا، KLIPPAN
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض مبل: ۱۸۰ سانتی متر.

  عمق مبل: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۴ سانتی متر.

  ارتفاع مبل: ۶۶ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۳ سانتی متر. ارتفاع فضای آزاد زیرین: ۱۱ سانتی متر.

  بدنه اصلی از  تخته سه لا، نئوپان مقاوم در برابر رطوبت، فیبر و چوب ساخته شده و محتویات درونی از جنس الیاف تو خالی پلی استر و فوم پلی اورتان می باشد. پایه از جنس استیل با روکش پودری پلی استر و ایپوکسی و همچنین پلاستیک پلی پروپیلن ساخته شده و کاور مبل ۱۰۰% پلی استر است.

 • مبل تخت شو ایکیا، HAMMARN
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  طول کلی: ۲۰۰ سانتی متر. طول تخت: ۱۹۰ سانتی متر.

  عرض مبل: ۱۲۸ سانتی متر. عرض تخت: ۱۲۰ سانتی متر.

  عمق مبل: ۸۵ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۷۰ سانتی متر.

  ارتفاع مبل: ۷۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۳۸ سانتی متر.

  اسکلت اصلی از جنس استیل با روکش پودری پلی استرو ایپوکسی است و پوشش نشیمنگاه ۱۰۰% پلی پروپیلن می باشد. محتویات درونی از جنس فوم پلی اورتان ۳۵ kg/cu.m  بوده و واشر پلاستیکی از نوار مصنوعی ساخته شده است. محافظ پایه ها نیزاز جنس پلاستیک پلی پروپیلن می باشد.

 • مبل بژ سه نفره ایکیا، EKTORP
  ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض: ۲۱۸ سانتی متر.

  عمق مبل: ۸۸ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۴۹ سانتی متر

  ارتفاع مبل: ۸۸ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۴۵ سانتی متر.

  بدنه اصلی از جنس فیبر، نئوپان، تخته سه لا، فوم پلی اورتان و چوب ساخته شده و دسته ها از فوم پلی اورتان، پلی استر، فیبر، نئوپان، چوب و مقوا می باشند. نشیمنگاه از جنس پلی استر،پلی پروپیلن، فوم پلی اوتان قابل ارتجاع و فیبر توخالی بوده و کوسن های پشتی از فیبر توخالی پلی استر و پلی پروپیلن ساخته شده است. کاور مبل ۵۵% پنبه و ۴۵% پلی استر است.

 • مبل دونفره تخت شو ایکیا، ASKEBY
  ۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان

  در دسترس بودن: موجود در انبارناموجود

  عرض مبل: ۱۴۹ سانتی متر. عرض تخت: ۱۱۰ سانتی متر.

  عمق مبل: ۷۲ سانتی متر. عمق نشیمنگاه: ۵۰ سانتی متر.

  ارتفاع مبل: ۷۲ سانتی متر. ارتفاع نشیمنگاه: ۳۸ سانتی متر.

  طول تخت: ۱۹۸ سانتی متر.

  بدنه اصلی از جنس نئوپان، چوب کاج و فیبر ساخته شده و نشیمنگاه از فوم پلی اورتان، لایی پلی استر و پلی پروپیلن می باشد. صفحه پشت مبل نیز از جنس نئوپان، چوب کاج، فیبر، مقوا، فوم پلی اورتان، لایی پلی استر، پلی پروپیلن است. کوسن ها ۷۰% فوم پلی اورتان و ۳۰% فیبر پلی استر بوده و زیپ از جنس پلاستیک پلی آمید می باشد. قسمت های چرم مصنوعی۵۷% پلی استر و ۴۳% پنبه است و روکش ۱۰۰% پلی اورتان می باشد.