شیوه پرداخت

شیوه پرداخت هزینه کالا با توجه به روش انتخابی مشتریان برای خرید از فروشگاه آنلاین آیکادک، متفاوت است ولی در تمام روش ها هزینه کالا قبل از ارسال کالا دریافت می گردد.

در صورتی که مشتری از طریق وبسایت خرید کند، پرداخت هزینه کالا به وسیله درگاه بانک ملت و همچنین درگاه زرین پال می باشد که روشی بسیار ایمن است.

در خرید از طریق کانال تلگرام پرداخت هزینه به صورت کارت به کارت یا واریز به حساب می باشد.

در خرید از طریق صفحه اینستاگرام پرداخت هزینه به صورت کارت به کارت یا واریز به حساب می باشد.