حمام و سرویس بهداشتی

حوله ایکیا،LEJAREN

24,000 تومان

رگال لباس دیواری ایکیا، MULIG

نا موجود

شلف سفید ایکیا، VESKEN

نا موجود

آینه پایه دار ایکیا، TRENSUM

114,000 تومان

آینه آکاردئونی ایکیا، FRACK

نا موجود

شلف حمام ایکیا، GRUNDTAL

نا موجود

حوله ایکیا، KRAMA

148,000 تومان

شلف فلزی بلند ایکیا، RONNSKAR

نا موجود

شلف فلزی ایکیا، RONNSKAR

نا موجود

پرده حمام ایکیا، INNAREN

نا موجود

پادری حمام ایکیا، KARKEN

نا موجود

حوله ایکیا، NACKTEN 

25,000 تومان

حوله صورتی ایکیا، HAREN

نا موجود

حوله ایکیا، BOLMAN

نا موجود

حوله ایکیا، NIMMERN

نا موجود

پادری حمام بزرگتر ایکیا، TOFTBO

نا موجود

جامایعی ایکیا، TACKAN

27,000 تومان

فرچه توالت ایکیا، ENUDDEN

نا موجود

سبد لباس ایکیا، JALL

نا موجود

سبد حمام ایکیا، STUGVIK

نا موجود

پرده حمام ایکیا، ROSENFIBBLA

نا موجود

حوله ۴تایی ایکیا، HAREN

68,000 تومان

پادری حمام کوچکتر ایکیا، TOFTBO

نا موجود