حمام و سرویس بهداشتی

رگال لباس دیواری ایکیا، MULIG

36,000 تومان

شلف سفید ایکیا، VESKEN

90,000 تومان

آینه پایه دار ایکیا، TRENSUM

114,000 تومان

آینه آکاردئونی ایکیا، FRACK

58,000 تومان

شلف حمام ایکیا، GRUNDTAL

180,000 تومان

حوله ایکیا، KRAMA

46,000 تومان

شلف فلزی بلند ایکیا، RONNSKAR

295,000 تومان

شلف فلزی ایکیا، RONNSKAR

717,000 تومان

پرده حمام ایکیا، INNAREN

32,000 تومان

پادری حمام ایکیا، KARKEN

16,000 تومان

حوله ایکیا، NACKTEN 

25,000 تومان

حوله صورتی ایکیا، HAREN

28,000 تومان

حوله ایکیا، BOLMAN

7,500 تومان

حوله ایکیا، NIMMERN

6,500 تومان

پادری حمام بزرگتر ایکیا، TOFTBO

55,000 تومان

جامایعی ایکیا، TACKAN

15,000 تومان

فرچه توالت ایکیا، ENUDDEN

25,000 تومان

سبد لباس ایکیا، JALL

38,000 تومان

سبد حمام ایکیا، STUGVIK

40,000 تومان

پرده حمام ایکیا، ROSENFIBBLA

60,000 تومان

حوله ۴تایی ایکیا، HAREN

46,000 تومان

پادری حمام کوچکتر ایکیا، TOFTBO

38,000 تومان